Hoe blijft u actief en interactief?

[Klik op de kaartjes om de antwoordsuggesties
op de vragen weer te geven.]

Doordat u op de leeftijd van vijftig jaar of ouder mogelijk meer tijd ter beschikking krijgt, is dit een kans om vooruit te blikken op allerlei activiteiten die nu wellicht meer mogelijk worden. Wanneer u met pensioen gaat, komt de vraag hoe u de vrijgekomen tijd gaat invullen nog directer op u af. Wilt u zich extra inzetten voor uw familie of voor de ruimere samenleving, bijvoorbeeld als vrijwilliger? Of kiest u eerder voor ontspannende of culturele activiteiten of voor vorming? Het antwoord ligt mogelijk in een combinatie van deze zaken. Het is in elk geval belangrijk om actief te blijven binnen een gemeenschap en met mensen in contact te blijven.

Meer weten
Partners: Diensten Maatschappelijk Werk van het ziekenfonds, AGE Platform, Vlaamse ouderenraad, LBV, Neos, OCMW Gent, VVSG