Hoe zorgt u voor voldoende financiële middelen?

[Klik op de kaartjes om de antwoordsuggesties
op de vragen weer te geven.]

Meestal gaat de overgang naar het pensioen gepaard met een verlies aan inkomen. Hoe kunt u zich voorbereiden op die vermindering van middelen? Het is interessant om vooruit te kijken. Hoe hoog zal uw pensioen ongeveer zijn? Zal het wettelijk systeem volstaan om uw behoeften te dekken? Hebt u recht op aanvullingen vanwege uw werkgever? Hebt u de middelen om wat spaargeld opzij te leggen? Als u eigenaar bent van uw woning, beschikt u ook over een manier om u te wapenen tegen financiële moeilijkheden op uw oude dag.

Meer weten
Partners: Diensten Maatschappelijk Werk van het ziekenfonds, Rijksdienst voor pensioenen, Gezinsbond