Hoe ziet u het vervolg van uw loopbaan?

[Klik op de kaartjes om de antwoordsuggesties
op de vragen weer te geven.]

Vijftigers stellen zich vaak vragen over het vervolg van de beroepsloopbaan. Hoe kunnen zij voor meerwaarde zorgen in vergelijking met de jongere generaties? Hoe kunnen ze gemotiveerd blijven in hun werk? En voor fysiek zwaar belastende beroepen: hoe kunnen ze zichzelf sparen en toch actief blijven? Het zijn belangrijke vragen, of men nu loontrekkende of zelfstandige is. Door hier een afdoend antwoord op te vinden kunnen de komende werkjaren verrijkend zijn.

Meer weten

Partners: Diensten Maatschappelijk Werk van het ziekenfonds, Business & Society, Rijksdienst voor Pensioenen, Vlaamse ouderenraad