Dialoog

Hoe praat u hierover met uw naasten?

Welke ervaringen en hoe de dialoog aanvatten over de latere levensjaren?Meer weten

Partners: OKRA, Vrouwenraad, Plantijn Hogeschool, LBV, Gezinsbond