En hoe zit het met uw gezondheid?

[Klik op de kaartjes om de antwoordsuggesties
op de vragen weer te geven.]

Ouder worden brengt uiteraard ook fysieke veranderingen teweeg, onder meer ongemakken. Hoe moeten we ons voorbereiden op die risico’s in het leven? Welke raad moeten we volgen op het vlak van gezond leven? Hoe kunnen we langer gezond blijven? En als onze krachten afnemen, hoe reageren we dan best op medische situaties die zware gevolgen voor ons kunnen hebben?

Meer weten
Partners: Diensten Maatschappelijk Werk van het ziekenfonds, OKRA,
VVSG, De Foyer