Hoe kunt u anders gaan wonen?

[Klik op de kaartjes om de antwoordsuggesties
op de vragen weer te geven.]

Ook huisvesting is een belangrijk aandachtspunt wanneer u zich voorbereidt op uw verder levenstraject. Is het bijvoorbeeld een goed idee om een woning die te groot is in te ruilen voor een appartement of een kleinere woning? Kunt u die woning beter anders inrichten en eventueel delen met jongere mensen die op termijn ondersteuning kunnen bieden voor bepaalde taken? Is het goed om zo lang mogelijk in uw woning te blijven wonen of beter om tijdig te kiezen voor een rusthuis of een serviceresidentie als uw gezondheid, mobiliteit of zelfstandigheid afnemen?

Meer weten
Partners: Diensten Maatschappelijk Werk van het ziekenfonds, VVSG, Kenniscentrum Woonzorg Brussel, NEOS, Enter