Hoe drukt u uw laatste wil uit?

[Klik op de kaartjes om de antwoordsuggesties
op de vragen weer te geven.]

Hoewel mensen vooraf liever niet te veel aan het einde van hun leven denken, krijgen we daar allemaal onvermijdelijk toch mee te maken. Hoe kunt u dit praktisch gezien het best voorbereiden? Hoe kunt u de overdracht van uw vermogen regelen en uw wensen met betrekking tot uw levenseinde duidelijk kenbaar maken?

Meer weten
Partners: Diensten Maatschappelijk Werk van het ziekenfonds, Gezinsbond, OKRA