Het project

Vroeger nadenken over later. Een dialoog tussen generaties over de latere levensjaren.

Een campagne van de Koning Boudewijnstichting voor burgers en organisaties over de planning van de latere levensjaren.

Door de demografische evolutie wordt ons een surplus aangereikt: een extra 25 à 30 jaar van leven die door een groot deel van de bevolking in relatief goede gezondheid kan worden beleefd. Meer dan ooit is het nuttig om vooruit te kijken want studies tonen aan dat wie zich tijdig voorbereidt op de latere levensjaren met zijn of haar omgeving ook anticipeert op een periode die voldoening en een goede gezondheid brengt.

Dit biedt kansen en nieuwe perspectieven om zich bewust voor te bereiden op deze fase en de positieve invulling van de latere levensjaren. Bij dit alles is het van belang om de diversiteit (sociaaleconomische positie, afkomst, handicap…) binnen de bevolking niet uit het oog te verliezen.

De Stichting stimuleert met dit project de dialoog en reikt concrete instrumenten aan bij individuen en de betrokken stakeholders die kunnen zorgen voor een vlottere voorbereiding en een doeltreffende dialoog tussen de generaties onderling en hun omgeving. Autonomie, empowerment, respect voor de diversiteit staan ook in dit project centraal.