Publicaties

Doos: 50+ maak plannen!

Deze doos met kaartjes is opgevat als een ludieke tool om u te helpen bij het plannen van uw latere levensjaren. De kaarten geven inspiratie om de juiste vragen te stellen Door de kaarten te gebruiken in familie- of vriendenverband, tussen leeftijdsgenoten of over generaties heen wordt alvast een start gemaakt om over de latere jaren na te denken en erover te ‘praten’. Bestellen

Tijdig plannen voor later. Concrete tips.

Met deze brochure willen de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat en de Koning Boudewijnstichting concrete tips aanreiken die u kunnen helpen om na te denken over deze nieuwe fase in uw leven en plannen te maken voor de jaren die gaan komen. Zes thema’s komen hierbij aan bod: huisvesting, loopbaanplanning, gezondheid, vrijetijdsbesteding, financiën en nadenken over het levenseinde. De suggesties en praktische aanbevelingen willen u vooral aanzetten tot nadenken en tot dialoog met uw omgeving, of het nu met familie of vrienden is. Vroeger nadenken over later is een concrete uitnodiging om de toekomst positief tegemoet te zien.Klik hier om deze publicatie te bekijken, te downloaden en/of te bestellen

In het kader van haar samenwerking met de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat heeft de KBS ook andere publicaties ontwikkeld over thema’s die u kunnen interesseren.
Ontdek ze via deze link: klik hier

Zoom: Waarom tijdig praten over en plannen voor later belangrijk is

Een beknopte publicatie met feiten, cijfers en aanbevelingen in verband met de campagne ‘vroeger nadenken over later’.Download

Bevraging: positionering en verwachtingen van de Belgische bevolking

In het kader van deze campagne heeft de Stichting bij Ipsos een representatieve enquête laten uitvoeren over de planning van de latere levensjaren. De belangrijkste resultaten van deze bevraging vindt u in een policy brief document. Download

Van ‘over en oud’ tot ‘het zilveren goud’. Beeldvorming en communicatie over ouder worden.

De Stichting heeft opdracht gegeven aan het Instituut van Mediastudies van de KULeuven om de beeldvorming over het ouder worden in België in kaart te brengen en op zoek te gaan naar methodes om op een meer genuanceerde manier te communiceren over het ouder worden.Klik hier om deze publicatie te bekijken, te downloaden en/of te bestellen

Voorbereiding van de latere levensjaren: verwachtingen van kwetsbare groepen.

Het doel van dit onderzoek, uitgevoerd door het consortium Thomas More, ULg en Universiteit Antwerpen, was om een goed beeld te krijgen van de behoeften, noden en verwachtingen van drie kwetsbare groepen, nl. personen met een migratiegeschiedenis, mensen in armoede en personen met een beperking, betreffende de planning van hun oude dag. Twee onderzoeksvragen staan centraal in het onderzoek: in welke mate en op welke wijze denken mensen in een kwetsbare positie en hun omgeving na over en/of plannen ze hun oude dag? En in welke mate en op welke wijze wordt hierover het gesprek aangegaan door mensen in een kwetsbare positie zelf en hun omgeving? Klik hier om deze publicatie te bekijken, te downloaden en/of te bestellen